Leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming

Weer een weekje opleiding achter de rug. Deel 2 van de opleiding in verband met beveiliging werd afgerond.

Volgende items kwamen aan bod:

  • Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement (beveiliging, beveiligingsmethoden en -technieken, beveiligingsindustrie)
  • Recht (meer bepaald reglementering van de sector, onderhoudscontracten, verzekeringen, aansprakelijkheid en lokale reglementeringen)
  • Personeelsselectie
  • Projecteringsoefeningen
  • Deontologie, rechten en plichten