Conceptie van alarmsytemen en -centrales

Geen 2 zonder 3 … het 3de blok in het kader van beveiliging werd gevolgd en het examen werd met succes afgerond.

Volgende vakken werden doorlopen:

  • Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement
  • Recht (meer bepaald reglementering van de sector, onderhoudscontracten, verzekeringen, aansprakelijkheid en lokale reglementeringen)
  • Elektronische beveiliging (inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking)
  • Projecteringsoefeningen