Veiligheidsadvies

Waaruit bestaan de activiteiten van een onderneming voor veiligheidsadvies? 

Wat is veiligheidsadvies volgens de wetgever?

De activiteit bestaat uit het bieden of verstrekken van diensten van advies aan derden ter voorkoming van strafbare feiten tegen personen of goederen, met inbegrip van het uitwerken, uitvoeren en evalueren van doorlichtingen, analyses, strategieën, concepten, procedures en trainingen op veiligheidsgebied. 

Hoe kan 2Simplify jou helpen met het managen van jouw veiligheid ?

2Simplify helpt je graag verder door:

  • advies te geven
  • een analyse te maken van problemen en risico’s
  • een audit te doen van bestaande concepten, strategieën en maatregelen
  • nieuwe concepten, strategieën en maatregelen uit te werken
  • deze te implementeren
  • trainingen te organiseren op maat van jouw bedrijf

De activiteit Veiligheidsadvies staat los van de diensten aangeboden door een bewakingsonderneming, camerasystemen of alarmsystemen. De onderneming voor veiligheidsadvies mag niet tegelijkertijd activiteiten van bewaking of activiteiten van installatie van alarm- of camerasystemen uitoefenen.

De veiligheidssector is geregeld door de wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Vergunning verleend door FOD Binnenlandse Zaken voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies voor een periode van 5 jaar